Acte Cununie - Foto Video Nunta,Foto Video Botez

Cauta
Du-te la conținut

Meniul principal :

Acte Cununie

Utile
 

Acte Necesare Pentru Inregistrarea Casatoriei:

Cazul cand ambii solicitanti ai casatoriei sunt cetateni romani:
certificate de nastere in original si copie (nu este necesara copie legalizata)medicale prenuptiale - care se obtine de la mediucul de familie si sunt valabile 14 zile de la data emiterii, certificatele prenuptiale trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatoride identitate, buletinul sau cartea de identitate sau pasapoartele in cazul cetatenilor straini si pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate, in original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data incheierii casatoriei, Este necesar ca cel putin unul dintre solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta in localitatea unde se oficiaza casatoriade casatorie, aceasta se face în baza declaraţiei de căsătorie dată în scris în faţa ofiţerului de stare civilă şi care trebuie să cuprindă dorinţa de a se căsători faptul că cei care vor să se căsătorească au luat cunoştinţă reciprocă de starea sănătaţii lor şi de condiţiile prevăzute în Codul familiei ce nume de familie vor purta în timpul căsătoriei

Cazul in care unul dintre solicitanti nu este la prima casatorie:
In cazul cand cel putin unul dintre solicitanti a mai fost casatorit o data sunt necesare si urmatoarele acte:
sentinta de divort definitiva (2 exemplare), legalizata si cu timbre fiscale sau chitanta C.E.C. in valoare de 5.000 lei (in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in localitatea unde se oficiaza casatoria);cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in alta localitate, se va depune un singur exemplar din sentinta ramasa definitiva si legalizata.de deces al celui decedat, in original si copie nelegalizatadin casatoria anterioara au rezultat copii si acestia sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se vor prezenta certificatele de nastere ale copiilor in original si copie nelegalizata;

Cazul cand unul sau ambii solicitanti sunt cetatenii straini:
Daca cel putin unul dintre solicitantii casatoriei este ceteatean strain mai sunt necesare urmatoarele documente:
certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizatacare atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, original, copie si traducere legalizatade la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectivaceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de si ca se poate casatori in Romania)cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei.

Cazul cand unul din solicitanti nu au varsta legala pentru casatorie:
Pentru obtinerea dispensiei de varsta in vederea incheierii casatoriei tinerelor care nu au implinit varsta de 16 ani sunt necesare urmatoarele conditii:
Tanara trebuie sa aibe 15 ani impliniti si sa aiba resedinta intr-o localitate a judetului unde depune actele. tinerei adresata Presedintelui Consiliului judetean prin care solicita incuviintarea casatoriei la care ataseaza urmatoarele documente: medico-legal in original eliberat de Laboratorul de medicina legala din care sa rezulte avizul medicului ca se poate casatori; de nastere in original; de identitate sau adeverinta temporara de identitate; sociala intocmita de autoritatea tutelara de la domiciului solicitantului.

Alte documente necesare in unele cazuri speciale:
Aprobarea primarului daca se incheie casatoria in afara sediului primariei;
Incuviintarea primarului pentru incheierea casatoriei inainte de termenul de 10 zile;presedintelui consiliului judetean sau a primarului mun. Bucuresti in cazul unor impedimente la casatorie (conditii de varsta, rudenie fireasca sau adoptie);eliberata sau autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania, in cazul casatoriilor dintre cetateni romani si straini din care sa rezulte ca se indeplinesc conditiile de fond, cerute de legea nationala;la notariat pe propria raspundere din care sa rezulte ca cetateanul strain nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond pentru legea sa nationala (daca statul respectiv nu are misiune diplomatica in Romania).verbal incheiat impreuna cu un interpret autorizat ce se va ncheia la oficierea casatoriei cand cei ce se casatoresc nu cunosc limba romana, sau sunt surdomuti.ministrului apararii nationale, a ministrului de interne, ori a conducatorilor serviciilor de stat specializate n domeniul apararii si sigurantei nationale n cazul casatoriei cadrelor militare active cu cetateni apatrizi sau cetateni care nu au exclusiv cetatenia romana.

Observatii:
1. Pentru oficierea casatoriei in Romania varsta legala pentru casatorie este de 16 ani pentru femei, si de cel putin 18 ani pentru barbati.
2. Programare datei si orei casatorie civile se stabileste de catre ofiterul de stare civila, in functie de dorinta dumneavoastra de programrea celorlalte casatorii si de asemenea in functie de programul de casatorii de la Oficiul de Stare Civila.
3. Actele se depun la Starea Civila cu minimum 10 zile inainte de oficializarea casatoriei.
4. Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.
5. In momentul casatorii este necesar ca viitori soti trebuie sa fie insotiti la Oficiul de stare civila de doi martori, cu buletinele de identitate valabile.
6. Termenul legal in care se poate incheia casatoria este de 10 zile de la data cand a fost inregistrata declaratia de casatorie. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la limita de valabilitate a certificatelor medicale -14 zile , conf. Instructiunilor Ministerului Sanatatii nr.XII/C.1/2758 din 24.07.1971.
7. Actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea corespunzatoare in limba romana. Pentru legalizarea acestor traduceri se percepe o taxa consulara. Plata se face in numerar sau cu money order.
7. In cazul in care unul dintre soti nu cunoaste limba romana sau in cazul incheierii casatoriei intre surdo-muti se va incheia impreuna cu interpretul autorizat un proces verbal in care va consemnat faptul ca sotii si-au dat consimtamantul in cunostinta de cauza. 8. Cei doi soti vor semna in registrele de stare civila pentru exactitatea datelor inscrise, cu numele pe care au convenit sa le poarte in timpul casatoriei . Rectificarea sau completarea ulterioara a actelor de stare civila se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti.

 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal